Ordines Militares

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)

1984 - II

Bd. I: 1983 Bd. II: 1984 Bd. III: 1985 Bd. IV: 1987 Bd. V: 1990
Bd. VI: 1991 Bd. VII: 1993 Bd. VIII: 1995 Bd. IX: 1997 Bd. X: 1999
Bd. XI: 2001 Bd. XII: 2003 Bd. XIII: 2005 Bd. XIV: 2007 Bd. XV: 2009
vol. XVI: 2011 vol. XVII: 2012 vol. XVIII: 2013 vol. XIX: 2014 vol. XX: 2015
vol. XXI: 2016 vol. XXII: 2017 vol. XXIII: 2018 vol. XXIV: 2019 vol. XXV: 2020

Bd. II: Prace z dziejów państwa i Zakonu Krzyżackiego, hrsg. v. Antoni Czacharowski, Toruń 1984

 • ANTONI CZACHAROWSKI – Słowo wstępne, S. 5–7
 • JACEK HERTEL – Pomorze w myśli politycznej kronikarzy Polski piastowskiej (Anonim Gall, Wincenty Kadłubek, kronikarz wielkopolski), S. 9–45
 • STEFAN KWIATKOWSKI – Źródła wiedzy i autorytety religijne wśród ludności i duchowieństwa pogranicza pomezańsko-pomorskiego na przełomie XIV i XV wieku, S. 49–77
 • JANUSZ TANDECKI – Działalność finansowa mieszczaństwa toruńskiego we Wrocławiu w okresie konfliktów polsko-krzyżackich w XIV i XV wieku, S. 83–103
 • KRZYSZTOF MOSINGIEWICZ – Chorągwie rodowe i ich dowódcy w bitwie pod Grunwaldem, S. 107–125
 • KAZIMIERZ JASIŃSKI – Przymierze polsko-austriackie w 1412 r. ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa Cymbarki księżniczki mazowieckiej z Ernestem Żelaznym księciem austriackim, S. 127–144
 • ZENON H. NOWAK – Protokół z rokowań polsko-krzyżackich w Grabiu i na kępie wiślanej pod Raciążkiem w roku 1414, S. 147–175
 • JAN PAKULSKI – Nowe materiały numizmatyczne do sytuacji monetarnej zakonu krzyżackiego po klęsce grunwaldzkiej 177–185