Ordines Militares

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Wsparcie finansowe

XXI Konferencja „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” (2021)

Organizacja XXI Konferencji z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” pt.

“The Military Orders and Women: Donators – Affiliates – Sisters – Saints” / „Die Ritterorden und Frauen: Strifterinnen ‒ Affilierte ‒ Schwestern ‒ Heilige“ / „Zakony rycerskie i kobiety: donatorki ‒ przynależące ‒ siostry ‒ święte”

była możliwa dzięki:


- dofinansowaniu w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka” na podstawie umowy nr DNK/SN/512460/2021

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
- wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Torunia

Logo Urzedu Miasta Toruń
- wsparciu finansowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Logo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- pomocy finansowej Uniwersytetu Hamburskiego (Universität Hamburg)

Logo Uniwersytetu Hamburskiego

 

 

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica XXII: 2017

Publikacja i udostępnienie online czasopisma finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 22 (2017) finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

 

 

 

 

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica XXI: 2016

Publikacja i udostępnienie online czasopisma finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 21 (2016) finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.