Ordines Militares

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Wsparcie finansowe

 

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica XXII: 2017

Publikacja i udostępnienie online czasopisma finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 22 (2017) finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

 

 

 

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica XXI: 2016

Publikacja i udostępnienie online czasopisma finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 21 (2016) finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.