Ordines Militares

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Zasady recenzowania publikacji

Procedura recenzowania prac publikowanych w czasopiśmie „Ordines Militares Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” wygląda następująco: Do oceny wartości naukowej każdego tekstu, który napłynął do redakcji czasopisma powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Hamburskiego. Każdy z recenzentów danego tekstu jest pracownikiem instytucji naukowych w kraju innym niż ten, z którego pochodzi autor pracy, a jednocześnie obaj recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów pozostają danymi niejawnymi, przechowywanymi przez redakcję czasopisma. Natomiast w każdym tomie podana jest do wiadomości lista recenzentów współpracujących z redakcją. Zlecone przez redakcję recenzje mają postać pisemną. Warunkiem przyjęcia recenzowanego tekstu do publikacji jest wyraźna zgoda obu recenzentów wyrażających i uzasadniających w swoich recenzjach opinię co do naukowego charakteru i naukowej wartości ocenianego tekstu.